Σύνθεση Κοινοτικού Συμβουλίου

Προσωρινή Διεύθυνση:

Χριστοδούλου Σώζου 14, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ.: 22350073, 99331075, Φαξ.: 22350073

email: council@philia.org.cy

 Περίοδος: 1/1/2007 – 31/12/2011

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ

Όνομα: Ανδρέας Μιχαήλ
Διεύθυνση: Χριστοδούλου Σώζου 14, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ. 22350073, 99331075,  Φαξ 22350073
e-mail council@philia.org.cy

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ

Όνομα: Στέλιος Πρωτοπαπάς
Διεύθυνση: Γ. Βαρνακιώτη 11, 2045 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ. 22814999, 99014974

 
ΜΕΛΗ

Όνομα: Γεώργιος Οδυσσέα Θεοδώρου
Διεύθυνση: Ήρας 1,2320 Λακατάμεια, Λευκωσία
Τηλ. 22371735, 99237377
Όνομα: Στέλιος Ιωάννου
Διεύθυνση:Πέτρου Ηλιάδου 6, 2731 Περιστερώνα, Λευκωσία
Τηλ. 22821360, 99933026

Όνομα: Κώστας Χαραλάμπους
Διεύθυνση: Παπαφλέσα 25Β, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ. 22658261, 99223009Προσωρινή Διεύθυνση:

Χριστοδούλου Σώζου 14, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ.: 22350073, 99331075, Φαξ.: 22350073

email: council@philia.org.cy

 Περίοδος: 1/1/2012 – 31/12/2016

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ

Όνομα: Ανδρέας Μιχαήλ
Διεύθυνση: Χριστοδούλου Σώζου 14, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ. 22350073, 99331075,  Φαξ 22350073
e-mail council@philia.org.cy

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ

Όνομα: Λουκάς Μεσομέρης
Διεύθυνση: Πεδιαίου 33Α 2321 Λακατάμεια, Λευκωσία
Τηλ. 22329394, 99343149

 


ΜΕΛΗ

Όνομα: Γεώργιος Τρύφωνα Γεωργίου
Διεύθυνση:Ζαλόγγου 18, 2320 Λακατάμεια, Λευκωσία
Τηλ. 22380121, 99472012

Όνομα: Γεώργιος Οδυσσέα Θεοδώρου
Διεύθυνση:Ήρας 1,2320 Λακατάμεια, Λευκωσία
Τηλ. 22371735, 99237377

Όνομα: Κυριάκος Χαραλάμπους
Διεύθυνση: Κύκκου 5, 2369 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία
Τηλ. 22355550, 99323550Προσωρινή Διεύθυνση:

Χριστοδούλου Σώζου 14, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ.: 22350073, 99331075, Φαξ.: 22350073

email: council@philia.org.cy

 Περίοδος: 1/1/2017 – 31/12/2021

ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ

Όνομα: Ανδρέας Μιχαήλ
Διεύθυνση: Χριστοδούλου Σώζου 14, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλ. 22350073, 99331075,  Φαξ 22350073
e-mail council@philia.org.cy

 


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ

Όνομα: Λουκάς Μεσομέρης
Διεύθυνση: Πεδιαίου 33Α 2321 Λακατάμεια, Λευκωσία
Τηλ. 22329394, 99343149

 


ΜΕΛΗ

Όνομα: Γεώργιος Τρύφωνα Γεωργίου
Διεύθυνση:Ζαλόγγου 18, 2320 Λακατάμεια, Λευκωσία
Τηλ. 22380121, 99472012

Όνομα: Γεώργιος Οδυσσέα Θεοδώρου
Διεύθυνση:Ήρας 1,2320 Λακατάμεια, Λευκωσία
Τηλ. 22371735, 99237377

Όνομα: Κυριάκος Χαραλάμπους
Διεύθυνση: Κύκκου 5, 2369 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία
Τηλ. 22355550, 99323550soap2day