Νέα - Ανακοινώσεις

09

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Θ.Ο.Ι. «Προφήτης Ηλίας» Φιλιάς ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου θα πραγματοποιηθεί στο προσωρινό του οίκημα, οδός Αθηνών αρ. 4, Συνοικισμός Ανθούπολης, Λευκωσία, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 7.00 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη

  1. Έκθεση, συζήτηση και έγκριση πεπραγμένων του Συμβουλίου.
  2. Έκθεση, συζήτηση και έγκριση οικονομικής διαχείρισης.
  3. Διάφορα.
  4. Υποβολή υποψηφιοτήτων και εκλογή Μελών του Συμβουλίου.
  5. Εκλογή Μελών Διαχείρισης του Ταμείου Ευημερίας «Χριστάκης Αποστολίδης – Ρωμηός ».

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Actions: E-mail | Permalink |