Νέα - Ανακοινώσεις

21

Το Θ.Ο.Ι. Φιλιάς ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου θα πραγματοποιηθεί στο προσωρινό του οίκημα, οδός Αθηνών αρ. 4, Συνοικισμός Ανθούπολης, Λευκωσία, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώραν 7.00 μ.μ..

Ημερήσια Διάταξη

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Έκθεση Ταμείου.
  3. Διάφορα.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Εκλογή αιρετών μελών Διαχειριστικής Επιτροπήςς του Ταμείου Ευημερίας «Χριστάκης Αποστολίδης – Ρωμηός».
  6. Διορισμός Ελεγκτών

Με βάση το καταστατικό αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε οι παρόντες θα αποτελούν απαρτία. Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν και πριν από τη Γενική Συνέλευση, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής

Από το Διοικητικό Συμβούλιο


Actions: E-mail | Permalink |