Τοπία

Άποψη της Φιλιάς

 

Ο αρχαιολογικός χώρος Δράκος, Φάση Α΄ και στο βάθος ο οικισμός του Βασιλικού

 

Μπροστά ο αρχαιολογικός χώρος Δράκος, Φάση Α΄. Στο βάθος δεξιά το Τερατσούι και αριστερά οι Καμπάνες και τα Συκούθκια.  Εντελώς στο βάθος αριστερά η περιοχή του Άη Γιώρκη του Ρηγάτη

 

Το Τερατσούι. Πίσω η περιοχή του Άη Γιώρκη του Ρηγάτη

 

Περιοχή μεταξύ του σχολείου και του Δράκου – Βασιλικού

 

Περιοχή Παλιόμυλος - Καννούρα

 

Περιοχή Άμμος-Κατσούνες.  Στο βάθος τα Μαρωνίτικα

 

Ο Αρκογάδαρος

 

Το Τρουλλίν του Χατζηβασίλη

 

Οι Καμπάνες

 

Το Κοιμητήριο της Φιλιάς

 

Άποψη του Κοιμητηρίου

 

Ό,τι απόμεινε στο Βασιλικό

 

Άποψη της Φιλιάς

 

Από τα απομεινάρια του Βασιλικού. Στο βάθος η τοποθεσία Περνέρα και η γειτονική Κυρά

 

Η φουντάνα του Βασιλικού

 

Η δεξαμενή του Βασιλικού

 

Η δεξαμενή του Δράκου

 

Ο Δράκος

 

Ο Δράκος

 

Ελαιώνας στην τοποθεσία Τζιήλυκας

 

Η δεξαμενή του Τζιήλυκα

 

Το προσκυνητάρι της Παναγίας του Τζιήληκα

 

 Το Προσκυνητάρι της Παναγίας του Τζιήλυκα. Δωρεά Κωστή Θεοδώρου, 16 Ιουνίου 1954

 

Ο τρίμιθος του Πολύκαρπου (αριστερά) καί γέρικη ελιά στο χωριό (δεξιά)  

 

Άποψη της Φιλιάς

 

 

fmovies