Τραγούδια του Γάμου

ΤΑ ΤΡΑΟΥΘΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Όπως τα είπαν στον Στέλιο Πρωτοπαπά τον Ιούνιο του 1985 ο Μιχαλάκης Χατζηστυλλής και ο Νικόλας Χατζηστυλλής (Στους διάφορους γάμους στη Φιλιά συνήθως  ο Μιχαλάκης  ήταν στο τραγούδι  και ο Νικόλας στο λαούτο).

1. Άδε στολίστε τον καλά βάλτε του τα καλά του
τζιαί φεύκει που τα σπίθκια μας τζιαί πάει στα δικά του.

2. Χρυσή λαμπάδα κρέμμεσουν στα σπίθκια του τζυρού σου
τζιαί τώρα πογκρεμμάζεσαι τζιαί πας στου πεθερού σου.

3. Τη στράτα σου που περπατείς να την αλείψω λάϊν
να γλιάζουν τα παπούτσια σου τζιαί νάρκεσαι κολάϊν.

4. Δικλάτε πα στη νιόνυφη τζι΄αν έσειει αϋπιν  πέτε
εν ήλιος της ανατολής την ώραν που γενιέται.

5. Η μάνα που σ΄εγέννησεν εκράτεν το βασίλειον
τζι’ έκαμεν κόρην όμορφην τζι΄εθάμπωσεν τον ήλιον.

6. Η μάνα που σ΄εγέννησεν εγύριζεν τα όρη
τζι΄έτρωεν μούττες των δεντρών τζι΄έκαμεν τέτοιαν κόρην.

7. Βάρτε τους τέσσερεις σταυρούς στα τέσσερα καντούνια
να ππέφτει νύφη τζι΄ο γαμπρός σαν τα φιλικουτούνια.

8. Α  για στολίστε την καλά την  μαργαριταρένη
τζια πού την έσειει η  μάνα της μερόνυκτα ’λλαμένη.

9. Φωνάξετε της μάνας της νάρτει να την ιζώσει
τζιαι να την φκάλει πόσσω της τζιαι να την παραδώσει.

10. Σήμερα λάμπει ο ουρανός σήμερα λάμπει η μέρα
σήμερα στεφανώνεται μια άσπρη περιστέρα.

11. Παρπέρη τα ξιουράφκια σου καλά να τα κονίσεις
ζιαι να ξιουρίσεις τον γαμπρόν να μεν τον τυρανήσεις.

12. Ετσάκκισα το δόντι μου σ΄ένα σκλερόν αθάσιν
τ΄αντρόινον π΄αρμάσαμεν να ζήσει να γεράσει.

13. Όσ΄άστρα έσειει ο ουρανός  βάρμε να τα μετρήσω
να ππέσω στον λοαρκασμόν να μεν σε λησμονήσω.

14. Όσ’ άστρα έσειει ο ουρανός τζιαι το σεντόνιν κλόσια
να ζήσει η νύφη τζι΄ο γαμπρός να ζήσουν  γρόνια τόσα.

15. Φωνάξετε τους συγγενείς νάρτουν να τους πλουμίσουν
ζιαι να τους δώκουν την ευτζιήν να τους ποσιερετήσουν.

16. Χόρεψε νύφη χόρεψε να λύσεις τα παπούτσια
τζι΄άς εν καλά ο νιόγαμπρος γοράζει σου τζιηνούρκα.

17. Κανένας εν τζιαι βκάλλει σε που το νοητικόν σου
νιόγαμπρε που να σιέρεσαι το ταίριν το δικό σου *
*(το πρώτον στέφανό σου  γιατί το στεφανώθηκες με θέλημαν δικό σου).

18. Να πογυρίσω το θρουμπίν να φκάλω μιαν πλατάνα
νιόγαμπρε που να σιέρεσαι την ακριβή σου μάνα.

19. Τζιαι το καράβιν δεν περνά δίχως καραβοτζιύρη
νιόγαμπρε που να σιέρεσαι τον ακριβό σου τζιύρη*
*(γιατί ο τζιύρης το παιδίν κάμνει το νοικοτζιύρη).

20. Να κάμω σιδηρόδρομο να πα στον Κοντεμένο
τ΄αντρόυνον  π΄αρμάσαμεν ναν πάντα αγαπημένο.

21. Ώρα καλή τζι΄ώρα γρουσή τζι΄ώρα ευλοημένη
τούτη δουλειά π΄αρκέψαμε νάναι στερεωμένη.

22. Σήμερα λάμπει ο ουρανός σήμερα λάμπει μέρα
σήμερα ποχωρίζεται παιδίν  που την μητέρα.

23. Ω Παναγία Δέσποινα με τον Μονογενή σου
στούντη δουλειάν  π΄αρκέψαμεν να δώκεις την ευτζιήν σου .

24. Βάρτε τους τέσσερεις σταυρούς, φεγγάριν μες τη μέση
ν΄αρέσει τζιαι του νιόγαμπρου την νύκταν  πον να ππέσει.

25. Ω Παναγία Δέσποινα με τον Μονογενή σου
καμιά δουλειά δεν γίνεται με δίχα την βουλή σου.

26. Κάμετε τόπον άρκοντες τζιαι τόπον οι παπάες
να πα να δουν τα΄αντρόυνον που τες αναρκομάες.

27. Νιόγαμπρε που να σιέρεσαι νιόγαμπρε που να ζήσεις
στον Αην  Τάφον του Χριστού να πα να προσκυνήσεις.

28. Η μάνα που σε γέννησεν  ήταν χρυσή η καρκιά της
έκαμεν κόρην όμορφην τζιαι λάμπει η γειτονιά της .

29. Η μάνα που σε γέννησεν ήταν μες το περβόλιν
τζι έτρωεν μούττες των δεντρών τζι΄έκαμεν τέτοιαν κόρην.

30. Απ΄εξοθκιόν της νιόνυφης πετούσιν αηδόνια
ράψετε το κρεββάτιν της με τα χρυσά βελόνια.

31. Εν να τσακκίσω θκιο  γρυσά να κάμω μιαν πλατάνα
νιόγαμπρε που να σιέρεσαι την ακριβή σου μάνα*
*(γιατί η μάνα το παιδίν γεννά το με το κλάμα).

32. Πέτρος και Παύλος τόλεγαν κι οι δώδεκα Αποστόλοι
να ζήσει η νύφη τζι΄ο γαμπρός τζι΄η συνοδεία όλη.

fmovies