Παροιμίες

Από το Αρχείο του Στέλιου Πρωτοπαπά

 

1. Απόν  είδεν βουνά τζαί κάστριν
είδεν τον φούρνον τζαί ξυππάστην.

2. Όποιος έσιει μούγιαν μουγιάζεται

3. Είσαι ο φούρνος που τα ωμά ψουμιά.

4. Ο Μας ο πενταφάς τζι’ο ψουμοκαταλύτης

5. Να μεν απλώθεις το σιέριν σου τζιεί πον ηφτάννει.

6. Πήεννε τζιεί που σε θέλουν τζαί παρακαλούν σε.

7. Ξένος πόνος ούλλον χάχανα.

8. Από’σιει καμόν πονεί.

9. Απού μαλλαχά το μέλιν γλύφει τα σιέρκα του.

10. Απόν αππέξω του χορού ξέρει πολλά τραούθκια.

11. Εν το μέττιν που λαλεί, είπεν ο φτωχός να παντρευτεί τζαί μίτσιανεν η νύκτα.

12. Έτσι κκελλέν, έτσι ξιουράφιν θέλει.

13. Ο Θεός βαώννει πόρταν τζαί αννοίει καμαρόπορταν.

14. Το κισμέττιν έρκεται που πέρα.

15. Αν μεν χουμίσεις το σπίτιν σου ππέφτει τζαί τσιλλά σε.

16. Από’σιει δέντρον έσιει σιός ,τζι’απόσιει σιός τζοιμάται.

17. Απόν ακούει του γονιού, παραγωνιάς τζοιμάται.

18. Τρών οι κάττοι το λαρτίν,τζ’οι ποντιτζιοί χορεύκουν.

19. Αν κάμει ο Μάρτης θκιό νερά τζι’ο Απρίλλης άλλον έναν
χαρά στον γεωργόν πόσιει πολλά σπερμένα.

20. Αν κάμει ο Μάρτης θκιό νερά τζι’ο Απρίλλης άλλον έναν, αν δόξει τζαί του Μά τζαί μιλλοψιχαλίσει,αξίζει τζαί την άμαξαν με τον αμαξιλάτη.

21. Καλός καλός ο σιοίρος μας τζαί βκήκε χαλαζιάρης.

22. Άλλα λοαρκάζει ο κάμηλος τζ’άλλα ο καμηλάρης.

23. Του γιαλλιού ότι του δείξεις εν να σου δείξει.

24. Από’σιει πούζαν τζαί παιδίν στον γάμον ήντα γυρεύκει.

25. Κουτσοί στραοί στον Αη Παντελεήμονα.

26. Άμα δείς τζαί συννεφκιάσει, όσα πιάσεις τζ’όσα χάσεις.

27. Το σιηνίν του χωρκάτη μονόν εν ηφτάννει τζαί διπλόν ηφτάννει.

28. Ο κάττος τζ’αν εγέρασεν τα νύσια πούσιεν έσιει.

29. Ισιώννει ο νούρος του σιύλλου;

30. Όποιος θέλει τα πολλά χάννει τζαί τα λλία.

31. Τον περήφανον τζαί τον μουττά, ο Θεός τον πουκουππά.

32. Αθκιασερός παπάς θάφκει τζαί τους ζωντανούς.

33. Τράβα πόνον για ομορκιάν.

34. Ο κόσμος το’σιει τούμπανον τζαί μείς κρυφόν καμάρι.

35. Ούλλοι λέσιν τζαί πολέσιν τζ’ο στραός τζεί που πονεί.

36. Απ’αντραπεί τζι’αγκαστρωθεί κακόν αγκάστριν έσιει.

37. Εβλέπου να σε βλέπει τζ’ ο Θεός.

38. Απού κρατεί το Θεόν εν χάννει.

39. Ο λόος ο γλυτζιής φκάλλει το θερκόν που την τρύπαν του.

40. Η γεναίκα έβαλεν τον σατανάν μες το κουζί.

41. Απόν εχάρην την πορνήν, με ούλλην την ημέραν.

42. Αν θέλει ο γείτονας παντρεύκεις το παιδίν σου.

43. Το γινάτιν βκάλλει αμμάτιν.

44. Η αρρώστεια μπαίννει με το σατσιήν τζαί βκαίννει με το κουτάλιν.

45. Ο άδρωπος να κουβαλεί με το σατσιήν τζι’η γεναίκα να ξοθκιάζει με το κουτάλιν χαϊριν εν θωρούσιν.

46. Ο βρεμένος που τον ποταμόν εν φοάται.

47. Ήβρες το σύκον σήκωστο πριν το σηκώσουν άλλοι.

48 .Εγιώ σ’έκτισα φούρνε μου εγιώ εν να σε χαλάσω.

49. Εμπήκεν ο Απρίλλης,μιτσιά μυάλα, κλουθάτε μου.

50. Αλωνάρης τα θερίζει, τζ’Αύγουστος τα ξεχωρίζει.

51.Τον Οκτώβρη τζαί τον Νιόβρη, το χωράφιν όπως το’βρεις.

52. Έφκαλεν ο θεριστής το νάμιν, τζ’έππεσεν τζαί τζοιμάτουν.

53. Μες το ξύλον το ξερόν, πάει τζαί το γλωρόν.

54. Πρώτα ρωτούσαν που γενιάν, τωρά ρωτούν που έσιει.

55. Αν γιωρκίσει Μεσαρκά, τρώσιν μάνες τζαί παιθκιά.
Αν γιωρκίσει Πάφου, πκιάς τα ρούχα σου τζαί χάθου.

56. Ο ψεύτης τζαί ο κλέφτης τον πρώτον γρόνον σιέρουνται.

57. Πέντε φούρνους εφτά κομμάθκια.

58. Τον Γεννάρην το φεγγάρι, λάμπει σαν μαργαριτάρι.

59. Ως του γρόνου, για κάμηλος ,για καμηλάτης.

60. Της καλογρονιάς τα νέφη όποτε φανούν ηβρέσιει.
Της κακογρονιάς τα νέφη, συνεφκιάζει τζαί εν ηβρέσιει.

61. Μάθε τέγνην τζαί κρέμμαστην στο παλλούτζιη.

62. Δείσε τον γάρον σου τζιαμαί που θέλει ο αφέντης σου, τζι’ας ηψοφήσει.

 

soap2day