Λαϊκές δοξασίες - Προλήψεις

Όπως τις διηγήθηκαν στις 2 Ιουλίου 2005 στο Στέλιο Πρωτοπαπά η Ελένη Μιχ. Χατζηστυλλή και ο Νικόλας Κοκκοφίτης

 1. Μεν θκιασιελλάς το μωρόν ή τα ρούχα του.

 2. Μεν σιεις τα πόθκια σου, εν εν καλά.

 3. Άμα νίφκεται ο  κάττος εν νάρτουν ξένοι έσσω σου.

 4. Έφκα που την ίδιαν πόρταν πό’μπηκες, εν να χαλάσουν τα προξένια.

 5. Όταν τελειώνεις το φαίν, να βάλλεις τον σταυρόν σου.

 6. Μεν πετάσσεις το ψουμίν ,εν αμαρτία.

 7. Όταν τρώεις, μεν σταυρώνεις τα πόθκια σου. (εν έσιεις ανάγκην τον Θεόν )

 8. Μεν βάλλεις τα σιέρκα σου πισάγκωνα στην εκκλησιάν.

 9. Μεν σταυρώνεις τα πόθκια σου στην εκκλησιάν, εν αμαρτία.

 10. Την Τζιαιρκατζιήν εν σαρίζουν.

 11. Εν σαρίζουν όταν δύσει ο ήλιος.

 12. Τετάρτην τζιαι Παρασκευήν εν ιζημώνουν. (Αν ζημώσουν λείπει μια κκελλέ του καμήλου που το ζιμάριν, δηλ. λλιανίσκει.)

 13. Κάπνισε να φύει το κακόν.

 14. Εν άσιημα να δώκεις προζύμιν τζιαι λάιν την νύκταν.

 15. Μεν χαλάς τες φουλιές των σιελιονιών , εν να ππέσουν τα μαλιά σου.

 16. Μεν ανοίεις τ΄αρμάρκα την νύκταν.

 17. Τρώει με η μούττη μου , εν να κλάψω.

 18. Γέλλεται τ΄αμμάτιν μου, εν νάρτει κακόν χαπάριν.

 19. Κλαίουν οι κατσικόρονοι, εν να βρέξει.

 20. Ότι εν να κάμεις την Πρωτογρονιά, εν να το κάμνεις ολόγρονα.

 21. Αν κάτσει ο κουκκουφκιάος πα στο δώμα τζιαι καμαρώσει,  εν να γινεί κακόν.

 22. Η τζιεφαλή σου όταν ππέφτεις να μεν θωρεί στη Δύσην. Εν αμαρτία.

 23. Είδαμεν σιελιόνι γλήορα, εν να παννίσουμεν ρούχα.

 24. Μεν κλαίεις την Πρωτογρονιά, γιατί εν να κλαίεις ολόγρονα.

 25. Μεν πεις της κορασιάς πως εν ζουρωμένη η μερέζα της, εν αμαρτία.

 26. Μεν ανακατώνεις αντρόινα, εν αμαρτία.

 27. Έκαμεν κύκλον το φεγγάριν τζι΄εν να βρέξει.

 28. Ο ήλιος εβούττησεν μες το νερόν  τζ΄εν να βρέξει.

 29. Πριν να πάει ο προξενητής να προξενέψει, εφόρεν το πουκάμισον που την αξινόστραφην.

 30. Όταν ξενιτέψεις δικό σου τζιαι βκεί πόσσω σου, να μεν σαρίσεις τζιήνην την ημέραν.

   

 31. Τετάρτην τζιαι Παρασκευήν τα νύσια σου μεν κόψεις,

 32. Κυριακήν να μεν λουθείς αν θέλεις να προκόψεις.

 33. Τρώει με η φούκτα μου, εν να πιάσω ρυάλια.

 34. Όποιος εν πάει στην εκκλησιάν, ππέφτει λαμπρόν τζιαι κρούζει τον.

fmovies