Ευχές

Όπως τις είπαν στον Στέλιο Πρωτοπαπά στις 3 Ιουλίου 2005 η Τταλλού Χρ. Κοκκοφίτη, Ελένη Μ. Χατζηστυλλή και Θεογνώσα Ν. Κοκκοφίτη

 1. Νάσιεις την ευτζιήν μου που τα είκοσι μου νύσια.

 2. Να πας στο καλόν γιέ μου.

 3. Να σε σιέπει ο Θεός.

 4. Να σιέρεσαι τα στέφανά σου.

 5. Να σιέρεσαι τον άντρα σου τζιαι τα μωρά σου.

 6. Να σε φωτίσει ο πλάστης μου.

 7. Καλά υστερινά κόρη μου.

 8. Καλόν σιερικόν.

 9. Με τες εγιές σου.

 10. Καλόν γρόνον νάσιεις.

 11. Καλόν ξημέρωμαν γιέ μου.

 12. Να μεν σας λείψει τίποτε  γιέ μου.

 13. Πέτρες να πιάννεις τζιαι ψουμίν να γινίσκεται.

 14. Πρόσεχε να μεν σε πιάει τ΄αμμάτιν.

 15. Πήαιννε στο καλόν τζιαι στην ευτζιήν μου.

 16. Να σε καπνίσω να πάει πάσα κακόν .

 17. Η μια σου μέρα σιύλιες να ΄νει.

 18. Πέτρες να πιάννεις τζιαι γρυσά να γένουνται.

soap2day