Αινίγματα

Αφήγηση Μαρούλλας Οδυσσέως – Ιούλιος 2005

  1. Μακρύς μακρύς καλόηρος τζιαί τα βρουλιά του κάτω. –  Ο ΣΥΡΤΗΣ

  2. Μακρύς μακρύς καλόηρος τζιαί πίττα η τζιεφαλή του  – ΤΟ ΦΟΥΡΝΕΦΚΙΟΝ

  3. Ούλλη μέρα μπούκκα μπούκκα  τζι΄ούλλη νύκτα χάσκα χάσκα  – ΟΙ ΠΟΪΝΕΣ

  4. Έχω ένα βαρελλάκι πόχει θκιό λογιών κρασάκι  – ΤΟ ΑΥΓΟ

  5. Χίλιοι μύριοι καλοήροι σ΄ένα ράσον τυλιγμένοι  – ΤΟ ΡΟΔΙ

  6. Από πάνω σαν τηγάνι κι από κάτω σαν βαμβάκι κι από πίσω σαν ψαλλίδιν – ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ

  7. Χίλιοι μύριοι καλογήροι σ΄ένα σκολειό θκιαβάζουν - ΟΙ ΜΕΛΛΙΣΣΕΣ

fmovies