Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου


Αθηνών 4, Συν. Ανθούπολης Λακατάμια, Λευκωσία 2350, Κύπρος
Τηλ.: 22371735
Φαξ: 22350073
Κιν.: 99465631
E-mail: thoifilias@gmail.com
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2018 - 2019

A/A Ονοματεπώνυμο  Θέση
1. Κορνήλιος Χατζηκώστα
Πρόεδρος
2. Στέλιος Μνάσωνος
Αντιπρόεδρος
3. Ελένη Φιλίππου
Γενική Γραμματέας
4. Αριστοτέλης Παντέχης Ειδικός Γραμματέας
5. Παναγιώτης Πρωτοπαπάς
Ταμίας
6. Δώρος Σωφρονίου
Γενικός Έφορος
7. Σούλα Παρτασίδου
Βοηθός Έφορος
8. Μαρία Χατζηκαλλή Μέλος
9. Γιώργος Θεοδώρου Μέλος
10. Γεωργία Σαμαρά Μέλος
11. Μιχαλάκης Θεοδούλου Μέλος
12. Μάριος Σωφρονίου
Αν. Μέλος
13. Χαράλαμπος Χαραλάμπους Αν. Μέλος
14. Ντίνος Σαμαράς Αν. Μέλος


ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ «ΡΩΜΗΟΣ»

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο
 1.  Κορνήλιος Χατζηκώστας
 2.  Ανδρέας Μιχαήλ
 3.  Πατήρ Στέφανος Χρυσάνθου
 4.  Παναγιώτης Πρωτοπαπάς
 5.  Μαρια Χατζηκαλλή
 6.  Γεωργία Σαμαρά
 7.  Γιώργος Ζαντής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 2018

A/A Ονοματεπώνυμο  Θέση
1. Κορνήλιος Χατζηκώστα
Πρόεδρος
2. Στέλιος Μνάσωνος
Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Χατζηκαλλή
Γραμματέας
4. Ελένη Φιλιππου
Ειδικός Γραμματέας
5. Μιχαλάκης Θεοδούλου
Ταμίας
6. Γεωργία Σαμαρά
Βοηθός Ταμίας
7. Γεώργιος Τρ. Γεωργίου
Έφορος
8. Δώρος Σωφρονίου Εφόρου Χορευτικού
9. Σούλα Παρτασίδου Βοηθός Έφορος Χορευτικού
10. Γιώργος Θεοδώρου Μέλος
11. Γιώργος Ζαντή Μέλος
12. Παναγιώτης Πρωτοπαπάς
Αν. Μέλος
13. Κώστας Γεωργίου Αν. Μέλος
14. Έλενα Πρωτοπαπά Αν. Μέλος


ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ «ΡΩΜΗΟΣ»

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο
 1.  Κορνήλιος Χατζηκώστας
 2.  Ανδρέας Μιχαήλ
 3.  Πατήρ Στέφανος Χρυσάνθου
 4.  Μιχαλάκης Θεοδούλου
 5.  Μαρια Χατζηκαλλή
 6.  Δώρος Σωφρονίου
 7.  Γεωργία Σαμαρά 

Αθηνών 4, Συν. Ανθούπολης Λακατάμια, Λευκωσία 2350, Κύπρος
Τηλ.: 22371735
Φαξ: 22350073
Κιν.: 99331075
E-mail: thoi@philia.org.cy
Γενική Συνέλευση Θ.Ο.Ι. Φιλιάς 2015

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο προσωρινό οίκημα του σωματείου στην Ανθούπολη η ετήσια Γενική Συνέλευση του Θ.Ο.Ι. Φιλιάς. Μετά την έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρησης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα νέα μέλη του Ταμείου Ευημερίας Χριστάκης Αποστολίδης «Ρωμηός». Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού καταρτίστηκε στη συνέχεια σε Σώμα, διόρισε τα μέλη της Επιτροπής Νεολαίας και της Πολιτιστικής Επιτροπής.

Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκε Αγιασμός από τον πατέρα Στέφανο Χρυσάνθους.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015 - 2016

A/A Ονοματεπώνυμο  Θέση Τηλέφωνο Email
1. Κορνήλιος Χατζηκώστα
Πρόεδρος 99 465631
kornilio@cytanet.com.cy
2. Στέλιος Μνάσωνος
Αντιπρόεδρος 99 447746
Mnasonos.S@gmail.com
3. Μαρία Χατζηκαλλή
Γραμματέας 97 773178

4. Ελένη Φιλιππου
Βοηθός Γραμματέας
99 865478
filippou.eleni@gmail.com
5. Μιχαλάκης Θεοδούλου
Ταμίας
99 422563

6. Παναγιώτης Πρωτοπαπάς
Βοηθός Ταμίας
99 333772
p.protopapas@hotmail.com
7. Γεώργιος Τρ. Γεωργίου
Έφορος
99 472012

8.  Ελένη Παρτασίδου Βοηθός Εφόρου
 99 040694 eleni.partasidou91@gmail.com
9.  Ανδρέας Πρωτοπαπάς Μέλος
 99 610004 andreas-protopapas@cytanet.com.cy
10. Σόλων Νικολάου Μέλος
 99484955  
11. Σούλα Παρτασίδου
Μέλος
 97695796 constantinou.soula9@gmail.com
12. Δώρος Σωφρονίου
Αν. Μέλος
 99 437633  
13. Γιώργος Θεοδώρου
Αν. Μέλος
 99237377  

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ "ΡΩΜΗΟΣ"

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ             
 Α/Α    Ονοματεπώνυμο  Α/Α    Ονωματεπώνυμο  Α/Α     Ονοματεπώνυμο 
 1.  Κορνήλιος Χατζηκώστα  1.  Στέλιος Μνάσωνος  1.  Παναγιώτης  Πρωτοπαπάς 
 2.  Ανδρέας Μιχαήλ  2.  Σούλα Παρτασίδου  2.  Ελένη Παρτασίδου
 3.  Πατήρ Στέφανος Χρυσάνθου  3.  Ανδρέας Πρωτοπαπάς  3.  Ελένη Φιλίππου
 4.  Μιχαλάκης Θεοδούλου  4.  Πέτρος Σολωμού  4.  Έλενα Πρωτοπαπά
 5.  Μαρία Χατζηκαλλή  5.  Γεώργιος Τρ. Γεωργίου  5.  Δήμητρα Σαμαρά
 6.  Ανδρέας Πρωτοπαπάς    6.  Μαρία Φιλίππου
 7.  Δώρος Σωφρονίου    7.  Ειρήνη Γεωργίου
   8.  Ιωάννα Νικολάου
   9.  Ανδρέας Παρτασίδης

Αθηνών 4, Συν. Ανθούπολης Λακατάμια, Λευκωσία 2350, Κύπρος
Τηλ.: 22371735
Φαξ: 22350073
Κιν.: 99331075
E-mail: thoi@philia.org.cy

Γενική Συνέλευση Θ.Ο.Ι. Φιλιάς 2014 

 

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο προσωρινό οίκημα του σωματείου στην Ανθούπολη η ετήσια Γενική Συνέλευση του Θ.Ο.Ι. Φιλιάς. Μετά την έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρησης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα νέα μέλη του Ταμείου Ευημερίας Χριστάκης Αποστολίδης «Ρωμηός». Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προηγήθηκε Αγιασμός.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού καταρτίστηκε στη συνέχεια σε Σώμα, διόρισε τα μέλη της Επιτροπής Νεολαίας και της Πολιτιστικής Επιτροπής ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014 - 2015

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 99331075
2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 99447746
3. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 97773178
4. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΤΑΜΙΑΣ 99422563
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΟΡΟΣ 99472012
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 99333772
7. ΔΩΡΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΜΕΛΟΣ 99437633
8. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΕΛΟΣ 99610004
9. ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ 96797046
10. ΣΟΥΛΛΑ ΠΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΜΕΛΟΣ 97695796
11. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 99570080
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝ. ΜΕΛΟΣ 99237377
13. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΤΗΣ ΑΝ. ΜΕΛΟΣ 99472564
14. ΜΑΡΙΑ ΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΕΛΟΣ 22371287

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ «ΡΩΜΗΟΣ»

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΤΗΣ
 3. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝΟΣ
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
 4. ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΤΑΣΙΔΟΥ
 5. ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ  ΤΗΛ. 9686854

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ    ΤΗΛ. 99120688
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ     ΤΗΛ. 96797046
 3. ΕΛΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ     ΤΗΛ. 99333993
 4. ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΤΑΣΙΔΟΥ       ΤΗΛ. 99040694
 5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ     ΤΗΛ. 99333772

 

Αθηνών 4, Συν. Ανθούπολης Λακατάμια, Λευκωσία 2350, Κύπρος
Τηλ.: 22371735
Φαξ: 22350073
Κιν.: 99331075
E-mail: thoi@philia.org.cy

Γενική Συνέλευση Θ.Ο.Ι. Φιλιάς 2013 

 

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο προσωρινό οίκημα του σωματείου στην Ανθούπολη η ετήσια Γενική Συνέλευση του Θ.Ο.Ι. Φιλιάς. Μετά την έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρησης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα νέα μέλη του Ταμείου Ευημερίας Χριστάκης Αποστολίδης «Ρωμηός».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε στη συνέχεια σε Σώμα και διόρισε τα μέλη της Επιτροπής νεολαίας και της Πολιτιστικής Επιτροπής ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 - 2014

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 99331075
2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 99447746
3. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 97773178
4. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΤΑΜΙΑΣ 99422563
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΟΡΟΣ 99472012
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 99333772
7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΛΟΣ 99237377
8. ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ 99496114
9. ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΟΣ 96797046
10. ΣΟΥΛΛΑ ΠΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΜΕΛΟΣ 97695796
11. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΜΕΛΟΣ 99570080

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΤΗΣ
 2. ΔΩΡΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
 3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝΟΣ
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΤΗΣ
 3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
 4. ΔΩΡΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
 5. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
 6. ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ
 7. ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ «ΡΩΜΗΟΣ» ΛΟΥΚΑΣ ΜΕΣΟΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ  ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΛΕΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ  ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΤΑΣΙΔΟΥ  
Αθηνών 4, Συν. Ανθούπολης Λακατάμια, Λευκωσία 2350, Κύπρος
Τηλ.: 22371735
Φαξ: 22350073
Κιν.: 99465631
E-mail: thoifilias@gmail.com
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 2018

A/A Ονοματεπώνυμο  Θέση
1. Κορνήλιος Χατζηκώστα
Πρόεδρος
2. Στέλιος Μνάσωνος
Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Χατζηκαλλή
Γραμματέας
4. Ελένη Φιλιππου
Ειδικός Γραμματέας
5. Μιχαλάκης Θεοδούλου
Ταμίας
6. Γεωργία Σαμαρά
Βοηθός Ταμίας
7. Γεώργιος Τρ. Γεωργίου
Έφορος
8. Δώρος Σωφρονίου Εφόρου Χορευτικού
9. Σούλα Παρτασίδου Βοηθός Έφορος Χορευτικού
10. Γιώργος Θεοδώρου Μέλος
11. Γιώργος Ζαντή Μέλος
12. Παναγιώτης Πρωτοπαπάς
Αν. Μέλος
13. Κώστας Γεωργίου Αν. Μέλος
14. Έλενα Πρωτοπαπά Αν. Μέλος


ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ «ΡΩΜΗΟΣ»

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο
 1.  Κορνήλιος Χατζηκώστας
 2.  Ανδρέας Μιχαήλ
 3.  Πατήρ Στέφανος Χρυσάνθου
 4.  Μιχαλάκης Θεοδούλου
 5.  Μαρια Χατζηκαλλή
 6.  Δώρος Σωφρονίου
 7.  Γεωργία Σαμαρά

Αθηνών 4, Συν. Ανθούπολης Λακατάμια, Λευκωσία 2350, Κύπρος
Τηλ.: 22371735
Φαξ: 22350073
Κιν.: 99465631
E-mail: thoifilias@gmail.com
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 - 2018

A/A Ονοματεπώνυμο  Θέση
1. Κορνήλιος Χατζηκώστα
Πρόεδρος
2. Στέλιος Μνάσωνος
Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Χατζηκαλλή
Γραμματέας
4. Ελένη Φιλιππου
Ειδικός Γραμματέας
5. Μιχαλάκης Θεοδούλου
Ταμίας
6. Γεωργία Σαμαρά
Βοηθός Ταμίας
7. Γεώργιος Τρ. Γεωργίου
Έφορος
8. Δώρος Σωφρονίου Εφόρου Χορευτικού
9. Σούλα Παρτασίδου Βοηθός Έφορος Χορευτικού
10. Γιώργος Θεοδώρου Μέλος
11. Γιώργος Ζαντή Μέλος
12. Παναγιώτης Πρωτοπαπάς
Αν. Μέλος
13. Κώστας Γεωργίου Αν. Μέλος
14. Έλενα Πρωτοπαπά Αν. Μέλος


ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ «ΡΩΜΗΟΣ»

 Α/Α  Ονοματεπώνυμο
 1.  Κορνήλιος Χατζηκώστας
 2.  Ανδρέας Μιχαήλ
 3.  Πατήρ Στέφανος Χρυσάνθου
 4.  Μιχαλάκης Θεοδούλου
 5.  Μαρια Χατζηκαλλή
 6.  Δώρος Σωφρονίου
 7.  Γεωργία Σαμαρά

soap2day